23/7-20 Inspektion av nytillskottet.

Backe kontrollerar Fiestan och förbereder den för en test på Dellgrens Fastigheters gårdsplan.

Sponsorer: